• O nas

ALO.com.pl Sp. z o.o.
ul. Solna 1
30-527 Kraków 

sklep@alo.com.pl
tel. 126268260

NIP: 5130204838
REGON: 121219911
KRS 0000355938

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 5000 zł

BNP Paribas Bank Polska S.A.

53 1600 1462 1862 0119 4000 0001